مقالات

بهت


 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  کرج

 

 

موضوع:

 

اثرات آموزش­های کوتاه مدت

 

شطرنج بر نیمرخ خلاقیت

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر کامبیز کامکاری

 

استاد مشاور:

 

دکتر مهدی کهندل

 

 

پژوهشگر:

 

 حسن عباسی­ فر

 

چکیده

در این تحقیق به «تاثیر آموزش­های کوتاه مدت شطرنج بر میزان خلاقیت» پرداخته شده و سؤال اصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح شده است که آیا آموزش­های کوتاه­مدت شطرنج می­تواند بر نیمرخ خلاقیت مؤثر واقع شود یا خیر؟ طرح پژوهش در حیطه طرح­های نیمه­آزمایشی پیش­آزمون- پیش­آزمون با گروه گواه می­باشد. جامعه آماری تحقیق را تمامی دانش­آموزان دامنه سنی 6 تا 10 سال که به صورت داوطلب به مدارس شطرنج شهر شیراز با نظارت فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران رجوع کرده بودند، تشکیل می­دهند. با توجه به اينكه از طرح تحقیق نیمه­آزمایشی استفاده به عمل آمده و دو گروه كاملاً مستقل (آزمایش و گواه)، مورد بررسی قرار گرفته­اند و از آنجایی که در طرح­های آزمایشی همواره حجم مکفی برای گروه آزمایش و کنترل، حداقل 15 نفر می­باشد (دلاور، 1383)، برای هر گروه تعداد 50 نفر انتخاب شده­اند، بنابراین، می­توان حجم نمونه پژوهش حاضر را که برای هر گروه 50 نفر است، به عنوان حجم نمونه مکفی در نظر گرفت. ابزار اندازه­گیری تحقیق حاضر، آزمون خلاقیت تورنس می­باشد که دارای روایی و اعتبار مطلوبی است. مدل آماری تحقیق حاضر نیز تحلیل کواریانس (ANCOVA) است و با حذف اثر پیش­آزمون، پس از رعایت مفروضه مدل­های خطی و نرمال بودن داده­ها به آزمون فرضیه­های تحقیق پرداخته شد. در نهایت، یافته­های تحقیق نشان داد که آموزش­های کوتاه­مدت شطرنج بر نیمرخ خلاقیت مؤثر است. همچنین خرده مقیاس های انعطاف پذیری، سیالی، بسط و اصالت بعد از آموزش کوتاه مدت افزایش معنی داری را نشان دادند.

 

واژه­های کلیدی: اثربخشی، آموزش­های کوتاه مدت، شطرنج، خلاقیتماجرای دهقان گرجی

   
     
 

هر چند ماجرای دهقان گرجی را در سالهای قبل در سایتهای مختلف دیده ایم ولی با توجه به زیبائی هم ماجرای دهقان گرجی و هم پوزیسیون آن ، یکبار دیگر به آن نگاه میکنیم:

               _____________________________________________

آقای فن یولس ولینگ خبرنگار ویژه "هفته نامه شطرنجی آلمان" طی گزارشی تحت عنوان " الهام در مزرعه " پرده از روی یکی از نوادر زیبا شناسی (استتیک) در شطرنج برداشت. او برای تهیه گزارشات مربوط به مسابقه های " اینترپولیس " به شهر اویستویک (هلند) اعزام شده بود ، ولی در خلال مسابقات گویی به کشفی مهم تر از وظایف محوله نائل آمد!

" کسی که وضعیت حاضر در دیاگرام را به من نشان داد ظاهراً باید یک استاد بزرگ از شوروی بوده باشد (!!) اما راستش نمی دانم چه شخص دیگری به من گفت که گویا این وضعیت در خاتمه بازی دو استاد روس در سال 1909 و یا شاید 1914 (!!) در شهر پتروگراد بوجود آمده بود. اطلاع دقیقی از نام دو بازیکن نیز در دسترس نیست.... به هر حال ، در وضعیت دیاگرام ، سفید نا امید از ادامه بازی تسلیم شده بود...."

  سپس آقای ولینگ به ماجرای دهقان گرجی می پردازد که گویی سالها بعد این وضعیت را در جایی دیده بود. " دهقان گمنام که بر روی تراکتوری در مزرعه کلخوزی کار میکرد به هیچ نحو زیر بار نمی رفت که در این وضعیت (پوزیسیون دیاگرام) سفید بازنده است. او ابتدا یک شطرنج کوچک جیبی خرید و در هر فرصت مغتنم خود را با آن مشغول میکرد. همه آرزوی او این بود که راهی برای نجات سفید بیابد پیگیری و سماجت دهقان به حدی رسید که حتی با قرار دادن شطرنج جیبی اش بر روی تراکتور و یا در زمان کوتاه استراحت ، به محض متوقف کردن تراکتور به تفحص و آنالیز واریانت های مختلف می پرداخت.

 سالها سپری شد و دهقان گرجی پیر ترمی شد. اما همواره بر ایمان خود که " سفید نمی تواند بازند باشد " پا بر جا بود. در این سالها او توانسته بود برای سفید حتی به نتیجه مساوی دست یابد ! ولی او هم او را اقناع نمی کرد. آری دیگر مدت ها بود که به شطرنج جیبی اش احتیاجی نداشت زیرا پوزیسیون و واریانتها مختلف آن را از بر بود. روزی از روزها در حین کار بطور ناگهانی تراکتورش را در میان مزرعه خاموش کرد:

 "درست است .... خودش است .... سفید می توا ند ببرد."

  غروب همان روز معلم شطرنج مدرسه را نزد خود دعوت کرد و کشف عظیم خود را که به بهای سالها عمر بدست آمده بود به او نشان داد. پس از اطمینان و بررسی کامل قرار شد نامه ای به هئیت تحریریه مجله شطرنج 64 در مسکو فرستاده شود.

بقیه در ادامه مطلب:


در آن سالها تیگران پتروسیان سمت سر دبیری مجله شطرنج 64 را بر عهده داشت. وی خود اغلب در مسابقه های مختلف شرکت می کرد و مشغله فراوان داشت. بدبختی اینجاست که حتی یک بار پاکت نامه دهقان گرجی باز نشد. به همین ترتیب نامه های متوالی دیگر نیز بی جواب ماندند.

 در 13 آگوست 1984 پطروسیان در گذشت و آناتولی کارپف به سمت سر دبیری مجله 64 برگزیده شد. وی درخواست کرد همه نامه های قدیمی ارسال شده ، مطالعه و به صاحبین آنها پاسخ داده شود.

تقدیر آن بود که میخائیل تال پاکت نامه مزبور را باز کند. بی آنکه اختیاری از خود داشته باشد فریاد کشید: باور نکردنی است.... باور نکردنی. در این لحظه همه با عجله بسوی تال شتافتند و تال این استاد مسلم خلق زیبایی ها ، ایده های دهقان گرجی را به نمایش گذاشت:

1.Cf6+ Rg7

یگانه حرکت ممکن. در صورتی که شاه سیاه به عرض هشتم برود ، پیاده d با کیش وزیر میشود1…Rg6 هم به علت : 2.Fh5+ Rf6 3.d8=D غلط است.

2. Ch5+ Rg6

باز هم انتخاب دیگری وجود ندارد 2…Rh7 با  3.Fc2+ که شاه سیاه را اجباراً به عرض هشتم می کشاند مواجه خواهد شد.

3.Fc2+ R xh5 4.d8=D!!

سفید، گویا تنها افتخار خود ( پیاده d) را نیز قرباتی میدهد. آنوقت چه باقی می ماند؟

4….Cf7+ 5.Re6! Cxd8 6.Rf5!

به این ترتیب انگیزه سفید از قربانی های مداوم آشکار میشود . با تهدید مات 7.Fd1#

6….e2

آشکارا باز هم تنها حرکت.

7.Fe4!

با تهدید مات ولی اینبار از خانه f3 . پاسخ بعدی سیاه تنها دفاع ممکن از این تهدید محسوب می شود.

 

7….e1=C 8.Fd5!!

 

یک حرکت ظاهراً آرام ولی به غایت جدی و مهم. اسب e1 باید به خاطر تهدید ماتی Ff3 و اسب d8 نیز به خاطر تهدید ماتی Ff7 سر جایشان میخکوب شوند. سایر سوارهای سیاه نیز قادر به هیچ گونه عمل نیستند. سفید خود نیز تهدید مات در دو حرکت Fc4-e2# دارد.

8….c2 9.Fc4 c1=C

اکنون سیاه 5 سوار دارد( 4 اسب و یک فیل). ولی فقط فیل سفید همه خانه های لازم را کنترل می کند.

10.Fb5!

با تهدید Fe8# مات

10….Cc7

باز هم اجباری.

11.Fa4!

 

با تهدید Fd1 که مات اجباری را به دنبال دارد. در این لحظه سیاه می تواند فقط و فقط تسلیم شود!!

هئیت تحریریه مجله 64 به پاس قدردانی از دهقان گمنام گرجی که یکی از نادر ترین پدیده های زیبا شناسی دنیای شطرنج را کشف کرد فرستاده ویژه خود را به روستایی که این دهقان در آن زندگی می کرد گسیل داشت. اما دیگر قدری دیر شده بود. دو روز قبل از عزیمت فرستاده ، دهقان گمنام گرجی دار فانی را وداع گفته بود.


جلسه سخنرانی استاد خسرو هرندی
با موضوع: اصول آماده سازی بازیکنان رده های سنی


حسن عباسی فر

بهترین مربی در استان فارس 

 

The latest chess books


از جمله مهمترين راههاي موفقيت در شطرنج :

 

 

 

.آموزش بصورت كلاسيك

 


. مطالعه و تمرين خانگي و حل كتاب هاي تمرين


. بازي با بازيكنان قوي تر وحضور در مسابقات


. بررسي بازي ها و پيدا كردن و برطرف كردن نقاط ضعف و قدرت بخشيدن به نقاط قوت


. داشتن بدن قوي و تغذية مناسب


اطلاع و شناخت از روحية خود و داشتن اعتماد به نفس

 


 

مقالات » شروع بازی] | 12 مهر 1390

 

امروزه سیسیل پوردی (برنده مسابقات قهرمانی شطرنج مکاتبه ای جهان 1953) بیشتر بخاطر روشی که در آموزش به نوآموزان گردآوری کرد ،مشهور می باشد. 30 پیشنهاد زیر حاوی نکات جالبی برای نوآموزان می باشد. بدیهی است که به هیچ یک از آنها به دید یک حکم قطعی نباید نگریست

 

 


 

 

 

 

 

از جمله مهمترين راههاي موفقيت در شطرنج :

  1.  

1.آموزش بصورت كلاسيك


2. مطالعه و تمرين خانگي و حل كتاب هاي تمرين


3. بازي با بازيكنان قوي تر وحضور در مسابقات


4. بررسي بازي ها و پيدا كردن و برطرف كردن نقاط ضعف و قدرت بخشيدن به نقاط قوت


5. داشتن بدن قوي و تغذية مناسب


اطلاع و شناخت از روحية خود و داشتن اعتماد به نفس

Copyright © 1395 - 1391 کلیه حقوق برای این وب سایت متعلق به مدرسه شطرنج شیراز میباشد.
طراحی : گروه طراحان پارس تسنیم