لیست جدید ریتینگ داران بین المللی استان فارس

لیست جدید ریتینگ داران بین المللی استان فارس

 

 

عنوان استادی

ریتینگ

نام و نام خانوادگی

شماره

Internation GRANDMASTER Master

2506

Abbasifar, Hasan 1

Fide Master

2301

Kowsarinia, Amir 2
  2230

TAHMASEBI

3
 

2221

Rabiei, Sasan 4
 

2176

Momeni, E 5
 

2196

Aprouz, M.r. 6
 

2184

Alizadeh, Gh 7
 

2095

Shaahsavandi, Mohammadhadi 8
 

2220

Nadimifar, Adnan 9
 

2158

Khaje Hesamedini, Ali 10
 

2214

Esmaeili, H. Reza 11
 

2121

Zanganeh, Shahin 12
 

2075

Ghodratyan, Mohammad 13
 

2131

Salemi, Alireza 14
 

2142

Naderi, M.j 15
 

2069

Razmjouei, Khosro 16
 

2060

Pormirzaei, Behroz 17
 

2048

Mirab, Amir 18
 

2031

Borazjani, Alireza 19
 

2001

Zaree, Mohamma

20
 

2235

Feyli, Sina 21
 

1995

Shahzamani, Arash 22
 

1987

Nejadshirazi Mohammad Reaz 23
 

2078

Shahzamani, Arman 24
 

1998

Mehrabi, Morteza 25
 

1966

Auobi, Hashem 26
 

1957

Asadi, Bahman 27
 

1945

Keshtkaran, Mohammad 28
 

1958

Zaer, Aboutaleb

29
 

1932

Mehrzad, Mohammad Mehdi

30
 

1900

Abbasi, Hossein

31
 

1896

Estakhri, Aryana

32
 

1885

Gholampour, Sharareh

33
 

1877

Oboudi, Fereshteh

34
 

1872

Mehboodi, Jalal

35
 

1886

Houshdaran, Soheil

36
  1795

Abbasifar, Mohsen

37
  1775

Asadi, Aryan

38
  1772

Kalhori, Parvin

39
  1715

Keshmiri, Abdol Rahman

40
  1742

Tahmasebi, Hamid

41
  1738

Sasanipour, Reza

42
  1721

Oboudi, Amir Hossein

43
  1696

Salari, Salma

44
  1684

Rafiei, Aida

45
  1674

Elami, Sepehr

46
  1600

Hashemi, Seyed Fatemeh

47
  1576

Pour Hosseinali, Iman

48

 

Copyright © 1395 - 1391 کلیه حقوق برای این وب سایت متعلق به مدرسه شطرنج شیراز میباشد.
طراحی : گروه طراحان پارس تسنیم