در صورت تمایل جهت خرید اینترنتی نوع کالای خود را انتخاب فرمایید.

1 ثبت نام کلاسهای آموزشی آنلاین

2- محصولات شطرنجی 

3- محصولات بازی های فکری

4- ثبت نام جهت حضور در کلاسهای مربیگری توجیهی

5-ثبت نام جهت حضور در کلاسهای مربیگری درجه 3

6-ثبت نام جهت حضور در کلاسهای داوری توجیهی

7-ثبت نام جهت حضور در کلاسهای داوری درجه 3

8- ثبت نام جهت حضور در کلاسهای ارتقا مربیگری

9- ثبت نام جهت حضور در مسابقات مدرسه شطرنج شیراز

10-  ثبت نام جهت حضور در مسابقات استانی

11- ثبت نام جهت حضور در مسابقات کشوری

12- ثبت نام جهت حضور در مسابقات بین المللی